JØTUL STUDIO GDAŃSK

ILD 11 ECO

 
Okazja-Zakup z ekspozycji
 
Dostępna 1 szt
 
cena ktalogowa 9248,-
 
cena z ekspozycji 8150,-
 
 
 ILD 11 ECO
 
Spełnia ekoprojekt

Ekskluzywne panele z serpentynitu

 

Opis

ILD 11 ECO jest otoczony piÄ™knym kamieniem serpentynitowym, który ma dobre wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci magazynowania ciepÅ‚a, oddajÄ…c je później przez dÅ‚ugi czas. Opcjonalnie można zamontować drzwiczki w podstawie. Listwa popioÅ‚owa utrzymuje żarzÄ…ce siÄ™ drewno i popióÅ‚ w palenisku, a opróżnianie popioÅ‚u jest bardzo proste dziÄ™ki szufladzie ukrytej za drzwiami.

  • PiÄ™kny widok pÅ‚omieni
  • Możliwość podÅ‚Ä…czenia powietrza zewnÄ™trznego
  • Panele z serpentynitu akumulujÄ…ce ciepÅ‚o
  • Czyste spalanie i wysoka wydajność
  • ZamkniÄ™ta komora spalania
  • Bezposredni doplyw powietrza do komory spalania-króciec podÅ‚Ä…czeniowy
  • SpeÅ‚nia ekoprojekt
  • Opcjonalnie drzwi do podstawy
  • Kolor czarny

Rozmiar

Wysokość:1 000 mm

Szerokość:570 mm

Głębokość:389 mm