JØTUL STUDIO GDAŃSK

WYMIENNIKI WODNE

Wymiennik wodny I 18 (9kW)

Odzyskaj ciepło ze spalin

Wymiennik wodny do Jøtul I 18 służy do odzyskania energii cieplnej z gazów spalinowych i pozyskania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

Wymiennik wodny zbudowany jest z blachy stalowej w formie walca, wewnątrz którego układem płomieniówek przepływają spaliny ogrzewające wodę doprowadzaną dolotem w dolnej części wymiennika. Ciepła woda odbierana jest króćcem w górnej części zespołu wodnego.Wermikulitowy deflektor równomiernie ukierunkowuje przepływ spalin do poszczególnych płomieniówek.

Zalety

  • Odzyskuje ciepło ze spalin
  • Dostarcza ciepłą wodę użytkową
  • Obniża zużycie drewna
  • Odzyskuje dodatkowo do 9 kW