JØTUL STUDIO GDAŃSK

USŁUGI SERWISOWE

FIRMA FJORD SYSTEM WYKNUJE PEŁNE PRZEGLĄDY SERWISOWE KOMINKÓW JOTUL I SCAN

-Wymiana sznurów uszczelniających

-Wymiana szyb

-Wymiana płyt wewnętrznych

-Przegląd wkładu ,pieca w domu klienta

Okresowe przeglądy kominów i pieców na drewno

Przynajmniej raz w roku, Jøtul zaleca wyjęcie półki dopalającej i płyt wewnętrznych w celu sprawdzenia czy są one w dobrym stanie. Sprawdź również, czy ruszt lub płyta dolna nie są uszkodzone. Pędzlem usuń z nich, a także z reszty komory spalania cząsteczki sadzy. Sprawdź, czy wszystkie płyty wewnętrzne są całe, ponieważ w trakcie palenia zużywają się i powinny być wymienione od czasu do czasu. Czy i kiedy zależy od tego jak intensywnie i jak często używasz kominka. Sznury wokół szyby i drzwi powinny być również sprawdzone i wymienione, jeśli są uszkodzone lub utraciły sprężystość.

 

Mają Państwo problem z kominkiem prosimy o kntakt ,doprowadzimy twój kominek do pełnej sprawności.