JØTUL STUDIO GDAŃSK

SCAN 80 HIGH TOP

 Okazja-Zakup z ekspozycji

Dostępna 1 szt

cena katalogowa 20290,-

cena zakup z ekspozycji 17800,-

 

Scan 80

 • Elegancki, pryzmatyczny kszta?t
 • Szeroki widok ognia
 • Mo?liwo?? monta?u elementów akumulacyjnych

Podobnie jak bazaltowa kolumna kryj?ca ?wiec?c? law?, Scan 80 zapewnia pi?kny 180-stopniowy widok p?omieni przez pryzmatyczn? szyb?. Scan 80 doskonale nadaje si? do instalacji w rogu.

Zgodnie z najlepsz? tradycj? du?skiego designu, klamka jest pi?knie zintegrowana z piecem, aby zapewni? czyst? i smuk?? lini?.

Wysoka wersja Scan 80 mo?e pomie?ci? elementy akumulacyjne, które zapewni? ciep?o do 12 godzin po za?adowaniu ostatnich k?ód.

Scan 80 High Top

Scan 80-3 ma zamkni?t? podstaw?, gdy Scan 80-4 posiada praktyczny schowek na drewno za drzwiczkami podstawy..

Je?li piec ma by? umieszczony w rogu, jest dost?pny ze specjaln? nadstawk? HT z bocznym wylotem spalin.

 

Specyfikacja

 • Moc nominalna: 6 kW
 • Sprawno??: 84%
 • Emisja: 0,06 (% CO przez 13% O2)
 • Moc cieplna: 3-8 kW
 • Maks. d?ugo?? polana: 25 cm
 • Przybli?ona masa: 110 kg
 • Wysoko?? do ?rodka wylotu tylnego: 1567 mm
 • Wymiary otworu drzwiowego (WxS): 44,7 x 25,8/25,8 mm
 • Wylot spalin: Ø 150 mm
 • Certyfikaty: EN 13240 / NS 3058 / Österreich 15a / Schweiz VKF