JØTUL STUDIO GDAŃSK

JOTUL I 570 FL BP

 

  

 

JOTUL I 570 FL BP

Kominek nowoczesny ,prosta szyba

Jøtul I 570 to du?y, ?eliwny wk?ad kominkowy na drewno. Drzwi posiadaj? du??, p?ask? szyb? w uk?adzie poziomym. Nowoczesna stylistyka wk?adu Jøtul I 570 sprawia, ?e doskonale komponuje si? z ró?nymi rodzajami zabudowy.

Unikalne na skal? ?wiatow? ?eliwne p?yty wewn?trzne pokryte bia?? emali? wspaniale podkre?laj? pi?kno ognia.

Zalety

  • ?eliwny wk?ad kominkowy
  • Mo?liwo?? doprowadzenia z zewn?trz powietrza do spalania, bezpo?rednio do komory paleniskowej
  • Emaliowane na bia?o ?eliwne p?yty wewn?trzne
  • Dost?pny równie? w wersji z wymiennikowym p?aszczem wodnym albo mas? akumulacyjn?

Kolory

Typ opa?u

Dane techniczne

Zdolno?? grzewcza:
200 m2
Heating capacity:
500 m3
Przybli?ona waga:
220 kg
Wielko?? polan:
55 cm
Wylot spalin:
Ø 200 mm
Sprawno??:
77%

Efekt

Moc minimalna:
kW
Moc nominalna:
15 kW
Moc maksymalna:
kW

Akcesoria

Popielnik

Tak

Ruszt

Tak

Kolory

  • BP - Black Paint

Inne

Wymiary (WxSxD):
1257x740x500 mm