JØTUL STUDIO GDAŃSK

JOTUL I 620 FRL

 

 

 

Jøtul I 620 FRL

Flagowym produktem marki Jøtul jest w 2017 Jøtul I 620. Jest to du?y wk?ad ?eliwny o szerszym i wi?kszym widoku p?omieni ni? jego poprzednik, najlepiej sprzedaj?cy si? Jøtul I 520.

Pomimo swoich rozmiarów, wk?ad ten zosta? skonstruowany w sposób, umo?liwiaj?cy optymalne spalanie nawet przy mocy minimalnej. Wszystkie modele Jøtul I 620 Series spe?niaj? wymogi Eko-projektu (Eco-design). Komora spalania jest roz?wietlona emaliowanymi na bia?o, ?eliwnymi p?ytami wewn?trznymi i bia??, wermikulitow? pó?k? dopalaj?c?. Czytelne symbole na uchwytach sterowania powietrzem u?atwiaj? prawid?owe u?ytkowanie kominka. Jøtul I 620 jest ?atwy w monta?u i pasuje zarówno do otwartych kominków tradycyjnych, jak i do nowych obudów. Z przeszkleniem jednej, dwóch lub trzech stron - wybór nale?y do Ciebie. Wyposa?ona standardowo w wymienn?, w?sk? dekoracyjn? ram?, która u?atwia wykonanie obudowy.

Jøtul I 620 FRL ma trzy szyby.

Dane techniczne

Zdolno?? grzewcza:
do 180 m2
Przybli?ona waga:
153 kg
Wielko?? polan:
60 cm
Wylot spalin:
Ø 150 mm
Sprawno??:
77%
CO:
0,07 %
PM:
5 mg/m3
OGC:
41 mg/m3
Wylot spalin:
Góra

Efekt

Moc minimalna:
3,9 kW
Moc nominalna:
9 kW
Moc maksymalna:
12 kW

Kolory

  • BP - Black Paint - czarny mat

Inne

Wymiary (WxSxD):
524 x 736 x 431 mm