JØTUL STUDIO GDAŃSK

SCAN 1002

Okazja-Zakup z ekspozycji
 
Dostępna 1 szt
 
Cena katalogowa 10900,-
 
cena zakup z ekspozycji 9570,-

Pi?kne wzornictwo tworzy dobr? atmosfer?

Te wspó?czesne wk?ady do kominków Scan zosta?y stworzone przez projektantów Hanne Dalsgaard i Christina Halskov z kopenhaskiej firmy Halskov&Dalsgaard. Dzi?ki skupieniu si? na estetyce i innowacyjno?ci po??czonej z funkcjonalno?ci? uda?o si? stworzy? „kobiece” kominki Scan 1001 i Scan 1002. Wk?ady te dostarczane s? z innowacyjn?, szklan? klamk? — to niepowtarzalne rozwi?zanie jest absolutn? nowo?ci? na rynku.

Nowe wk?ady Scan 1001 i Scan 1002 sprawiaj?, ?e wn?trza zdecydowanie zmieniaj? si? na lepsze — zarówno jako ?ród?o przyjemnego ciep?a, jak i jako wyj?tkowy element wyposa?enia.

By? mo?e to w?a?nie dzi?ki tym wk?adom uda Ci si? zrealizowa? marzenie o zainstalowaniu kominka w kuchni?

 • du?y, licuj?cy z obudow? wk?ad
 • innowacyjne szklane detale — czarna lub bia?a szklana rama
 • zró?nicowane opcje wyko?czenia
 • szklana, nienagrzewaj?ca si? klamka

Dane techniczne Scan 1002

 • Maksymalna ogrzewana powierzchnia: 200 m2
 • Maksymalna d?ugo?? polan: 50 cm (d?ugo?? optymalna), d?ugo?? maks. 60 cm
 • Moc cieplna: min. 3 kW, nom. 8 kW, maks. 10 kW
 • Sprawno??: 82%
 • Wylot spalin: góra i ty?
 • ?rednica kana?u dymowego: Ø150 mm
 • Wymiary: 57 x 80 x 43 cm
 • Masa: 125 kg
 • Akcesoria: rama z matowego chromu, ramy na zamówienie do 150 mm szeroko?ci, opcjonalna klamka z prze?roczystego szk?a, p?yty pod?ogowe