JØTUL STUDIO GDAŃSK

SCAN 5001

 

Scan 5001

Scan 5001 posiada du?e, przeszklone drzwi w uk?adzie pionowym.

Dobry design w najdrobniejszym detalu

 • Jasne p?yty wewn?trzne
 • Du?a wydajno?? grzewcza

Nowa linia wk?adów na drewno oferuje dyskretny design, dzi?ki czemu nieograniczony widok p?omieni dominuje w pomieszczeniu.

Wybierz pomi?dzy drzwiami tradycyjnymi lub z mechanizmem gilotynowym, z pojedynczym przeszkleniem, naro?ne lub trzy szybowe.

Jasne, szamotowe p?yty wewn?trzne podkre?laj? widok p?omieni i nadaj? kominkowi lekko?ci.

Specyfikacja

 • Moc nominalna: 5 kW
 • Sprawno??: 84%
 • Emisja: 0,09 (% CO przez 13% O2)
 • Moc cieplna: 3-8 kW
 • Ogrzewana powierzchnia: 50 - 260 m3
 • Maks. d?ugo?? polana: 30 cm
 • Przybli?ona masa: 122 (with heat shield) kg
 • Wymiary otworu drzwiowego (WxS): 375 x 332 mm
 • Wylot spalin: Ø 150 (top) mm
 • Certyfikaty: EN 13229 / NS 3058