JØTUL STUDIO GDAŃSK

SCAN 5004 FRL

 

Scan 5004 FRL

Scan 5004 FRL jest trzy szybowym wk?adem kominkowym o poziomym uk?adzie paleniska. Podnoszone drzwi posiadaj? precyzyjny mechanizm gilotynowy.

Dobry design w najdrobniejszym detalu

 • Jasne p?yty wewn?trzne
 • Du?a wydajno?? grzewcza
Nowa linia wk?adów na drewno oferuje dyskretny design, dzi?ki czemu nieograniczony widok p?omieni dominuje w pomieszczeniu.

Wybierz pomi?dzy drzwiami tradycyjnymi lub z mechanizmem gilotynowym, z pojedynczym przeszkleniem, naro?ne lub trzy szybowe.

Jasne, szamotowe p?yty wewn?trzne podkre?laj? widok p?omieni i nadaj? kominkowi lekko?ci

Specyfikacja

 • Moc nominalna: 7,8 kW
 • Sprawno??: 83%
 • Emisja: 0,09 (% CO przez 13% O2)
 • Moc cieplna: 3,5-12 kW
 • Ogrzewana powierzchnia: 75 - 380 m3
 • Maks. d?ugo?? polana: 45 cm
 • Przybli?ona masa: 210 kg
 • Wymiary otworu drzwiowego (WxS): N/A mm
 • Wylot spalin: Ø 200 mm
 • Certyfikaty: EN 13229 / NS 3058