Spalanie

Celem firmy Scan jest opracowanie takich pieców w których spalanie odbywa się czyściej i bardziej ekonomicznie niż w innych. Z tego względu możesz z czystym sumieniem podziwiać ogień w naszych piecach. Poniżej podajemy więcej informacji na temat procesu spalania.

ŚWIEŻE POWIETRZE / ZAMKNIĘTE SPALANIE

Istnieją dwa sposoby zasilania procesu spalania powietrzem :

  1. Świeże powietrze które dostarczane jest do pomieszczenia z zewnątrz i wykorzystywane podczas palenia
  2. Powietrze które jest dostarczane bezpośrednio do komory spalania przewodami spoza pomieszczenia (spalanie zamknięte)

Zamiast otwierać okna ryzykując zimnem i przeciągami można dostarczyć powietrze niezbędne do spalania bezpośrednio z zewnątrz przewodami do komory spalania. Przewody doprowadzające powietrze można podłączyć od tyłu lub od dołu komory spalania.

Większość naszych modeli pieców może być wyposażonych w tą formę dopływu powietrza również po ich instalacji.

W dobrze izolowanych pomieszczeniach najlepszym pomysłem jest doprowadzenie powietrza bezpośrednio do pieca – czyli metoda zamkniętego spalania. Jest to szczególnie istotne w pomieszczeniach i wentylacją mechaniczną oraz w miejscach gdzie okap kuchenny znajduje się bisko pieca.

Większość modeli pieców Scan posiada fabryczną możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego od tyłu lub od dołu. W niektórych modelach  jest to wyposażenie opcjonalne.

CO TO JEST CZYSTE SPALANIE

Czyste spalanie oznacza, że piec jest wyposażony w podwójny system spalania zamieniający w ciepło 90% cząstek gazu i dymu. Minimalizuje to emisję dymu który zamieniany jest w ciepło.

CLEAN BURN – UNIKALNY SYSTEM SPALANIA

Wysoko rozwinięty system czystego spalania Clean Burn zapewnia, że nasze piece są technologicznie lepsze od poprzedników i stanowią nowe standardy w zakresie sprawności,  niskiej emisji CO2 oraz zużycia drewna. Poniżej możesz zobaczyć jak działa system czystego spalania na przykładzie jednego z modeli naszych pieców wyposażonego w podwójny deflektor powietrzny.